DNA Arkitekter

Materielgården i Varde - Konkurrenceforslag

Dynamisk funktionelt område med arkitektur inspireret af 20’ernes minimalistiske byggestil. Naturlig beplantning i form af Amalancier mod banen. Mod Lerpøtvej skabes en naturlig overgang i form af skiftende beplantning og skaber uderum midt i byen.

Materiale gentagelse af tegl og skifer sikrer et smukt område med minimalt vedligehold. Stort fokus på udeområder med fælles opholds arealer i form af grill pladser, boldbane og haveanlæg med bænke der giver plads til fordybelse.

Atelier husenes markante arkitektur giver liv til området og skaber smukke gadeforløb. Gadeforløbets kurver følger bebyggelsens placering i området. Terrasser både i terræn og i højden.

Punkthusenes materialevalg og sydvendte altaner komplimenterer områdets bymæssige karakter. De 8 flad tags boligers minimalistiske stil afrunder boligområdet mod øst.

Forslaget vandt på alle karaktergivende parameter, men grundet fejl i kommunalt udbud ikke opført.