DNA Arkitekter

Ny- og ombygning af Lykkesgårdskolen, Varde

Den nye bygning vil få en central placering og danne ramme om skolens hjerte. Nybygningen vil rumme undervisningslokaler til udskolingen, skolens bibliotek og personalefaciliteter samt en række faglokaler til brug på tværs af skolens niveauer.

Store dele af skolens eksisterende bygningsmasse nedrives, mens blivende bygninger gennemgår en gennemgribende renovering, herunder en skimmelsvamp sanering.

Nybygning samt renovering i samarbejde med Kjær & Richter, Århus