DNA Arkitekter

Værkstedsbyggeri

Vi tilbyder arkitekt- og byggerådgivning til værkstedsbyggerier med funktionelle, logistiske og æstetiske udfordringer.

Med byggefaglig erfaring og en analytiske tilgang til projektet, kan vi i samarbejde med bygherre, virkeliggøre de ønsker og forventninger der stilles såvel økonomisk som funktionelt.

Vi har erfaring med alle byggeriets faser, og kan udføre projekter fra skitseforslag og myndighedsbehandling til udbud og byggeledelse.