DNA Arkitekter

Skole/undervisningsbyggeri

Projektering af skoler er yderst vigtigt i forhold til at skabe de bedste rammer for  trivsel og læring. De fysiske rammer har en afgørende indflydelse på undervisningsmiljøet, og det forpligter os som arkitekt. DNA Arkitekter brænder for at skabe læringsmiljøer, der giver lyst til at lære og samtidig understøtter organisationens undervisningsmetoder.

Arkitekturen kan undersøtte de pædagogiske værktøjer, som bruges i forskellige undervisningssituationer. Gennem rummenes udformning sikres tryghed og overblik. Det daglige flow gennem bygningen kan understøttes af strategisk placerede lysindfald m.m.