DNA Arkitekter

Skitseprojekt

Dette er en videre bearbejdning af ideoplægget. Her bliver der udarbejdet en planløsning samt facader ud fra de krav og ønsker, der er drøftet på sidste møde. Til den fysiske A3 mappe tilføjes alt materialet, som peger i retning af designlinjen i projektet.
 
Skitseprojektet giver en god fornemmelse af hvordan projektet udmunder. Det vil stadig være muligt at komme med ændringer til både det planmæssige udtryk og facaderne. Vi taler ud fra de printede skitsetegninger og drøfter materialet. Vi indsnævrer os endnu mere på materialer, overflader, kontraster, farver, detaljer og stemninger vi gerne vil ramme.
 
I designprocessen fokuseres der hele tiden på, om der er noget, der kan strammes op, forfines, forenkles eller raffineres. På baggrund af skitseprojektet, kan der indhentes et prisoverslag fra en hovedentreprenør.
Skitseprojekt