DNA Arkitekter

Rådgivning & Planlægning

Få professionel rådgivning og vejledning til at planlægge, designe og udarbejde nye områder og samfund. F.eks. lokalplaner, parcelhusområder, helhedsplaner, større renoveringer samt fornyelse af eksisterende forhold el. lign. 
Alt efter typen af opgaven er der forskellige behov og ønsker, som du skal tage højde for. Her kan vi tage ansvaret og guide dig, så du overholder det lovmæssige og får styr på det formelle.
 
VI samarbejder desuden med ingeniører, geoteknikere og landinspektører, så vi kan være projektets tovholder.
Men vi kan også levere enkelte del-ydelser. Det er helt op til dig/jer. Kontakt os og få et tilbud på det du/I har brug for.
Visualisering-Kongstedgårds-Alle-10