DNA Arkitekter

Myndighedsprojekt

I denne fase bliver skitseprojektet viderebearbejdet til indsendelse til den pågældende kommune. Her skal tegningerne godkendes af kommunen og på baggrund af dem får man en byggetilladelse. I visse tilfælde, kan det her være en god ide, at tilknytte en ingeniør eller landmåler, da nogle kommuner stiller krav om f.eks. Fundamenter, energitab- og statiske beregninger. Arkitektprojektet indeholder ikke disse ydelser.
 
Vi forbereder byggeansøgningen til kommunen, Med henblik på at du/I får en byggetilladelse. Der afventes herefter sagsbehandlingstid. 
Myndighedsprojekt