DNA Arkitekter

Lovliggørelse Af Byggeri

En lovliggørelsessag er det samme som en byggesag og følger den sagsgang, der er for almindelige byggesager. Forskellen på den helt almindelige byggesag og lovliggørelsessagen er, at byggeriet der skal godkendes allerede er opført

Pligten til at lovliggøre et ulovligt forhold påhviler den til enhver tid værende ejer af en fast ejendom, jf. byggelovens § 17, stk. 1, 1. pkt.  Pligten til at lovliggøre et ulovligt forhold er dermed knyttet objektivt til ejendommen. Pligten er dog personlig i den forstand, at et påbud om lovliggørelse skal rettes til den konkrete ejer. Skifter ejendommen ejer, skal påbuddet derfor gentages over for den nye ejer.

Lovliggørelse af byggeri kan ske på følgende 3 måder:

• ved retlig lovliggørelse,
• ved fysisk lovliggørelse,
• eller ved en kombination af både retlig og fysisk lovliggørelse.

DNA Arkitekter tilbyder at bistå ved lovliggørelsen af ulovligt byggeri. Vi vil varetage ansøgningen om lovliggørelse og stå for korrespondancen med den pågældende kommune samt udarbejdelse af det nødvendige dokumentation til den pågældende sag.