DNA Arkitekter

LCA-beregning

Hvad er en LCA-beregning?

En Livscyklusanalysen identificerer, kvantificerer og evaluerer et byggeris ressourceforbrug og potentielle miljømæssige påvirkninger. Når alle byggeriets faser er gennemgået, sammenregnes samtlige byggeriets udvekslinger med miljøet, og det vil fremgå i hvilke faser, ved hvilke bygningsdele og ved hvilke materialer, der er størst/mindst miljøpåvirkning.

LCA-beregning er nu blevet et lovkrav!

Fra 1. januar 2023 er LCA blevet en del af bygningsreglementet og derved er LCA-beregning et lovkrav som der skal udføres på alle projekter med nybyg.

DNA Arkitekter udfører LCA-beregninger for bygninger. Så har I brug for professionel hjælp til at udarbejde en LCA-Analyse til nybyg, så kontakt os endelig.