DNA Arkitekter

Hovedprojekt & Udbudsmateriale

Hovedprojekt er betegnelsen for et endeligt, færdigtegnet byggeprojekt. Hovedprojektet har en klar detaljeringsgrad for at det kan bruges til at indhente tilbud fra håndværkere, bruges til udbudsmateriale/kontrahering og vigtigst af alt, er det grundlaget for, hvordan byggeriet skal udføres.
 
Udbudsmateriale er alt det materiale, som tilsammen beskriver opgaver og rammer for et udbud. Et godt udbudsmateriale har afgørende betydning. Det er fx her der står, hvor stor vægt man lægger på henholdsvis pris og kvalitet. Der beskrives materialer, tidsplan og arbejdsbeskrivelser m.m. Udbudsmaterialet er grundlag for forhandling og kontraktskrivning med entreprenør. Alle bindende aftaler, tillæg og fradrag klarlægges med entreprenørerne før byggeriet igangsættes. Pris afhængigt af entrepriseform.
 
Typisk indhold
  • Anlægsplan
  • Situationsplan
  • Plantegninger
  • Facadetegninger
  • Snittegninger
  • Detaljetegninger
  • Tidsplan
  • Beskrivelser
  • Tilbudslister