DNA Arkitekter

Færdigmelding Af Projekt

En færdigmelding af dit byggeri består af tegninger, beregninger og dokumentation over byggeriet, der viser, hvorvidt reglerne i byggereglementet er overholdt. Færdigmeldingen skal udfyldes på byg og miljø samt indsendes til kommunen, så de ved, at byggeriet er færdigt samt overholdt de gældende krav.

Det er vigtigt, at du indsender en færdigmelding dit byggeri, da en manglende færdigmelding kan lede til en række konsekvenser. Du kan eksempelvis risikere, at du kommer i problemer med forsikringsselskabet, hvis der opstår installationsfejl eller brand. Du kan også rende ind i problemer med kreditforeningen, hvis du skal optage et lån. Og hvis ejendommen engang skal sælges, så kan den manglende færdigmelding også volde dig problemer. Det er derfor helt grundlæggende, at du færdigmelder byggeriet, så du undgår problemer senere hen.

Vi kan varetage færdigmeldingen af dit byggeri og følge det til døren, så du/I ikke kommer til stå med nogle ulovlige forhold senere hen. Vi står for indsamling af det nødvendige tegninger, beregninger og dokumentation fra entreprenør, spærleverandør samt andre parter.

Færdigmeldig-eksempel