DNA Arkitekter

Ekstern Rådgivning

Afhængig af jeres projekt, så er der ofte brug for ekstern rådgivning, der ligger udover arkitekt rådgivningen. Dele af denne eksterne rådgivning er lovpligtig, når der eksempelvis er tale om dokumentation iht. Bygningsreglementet.

Vi hjælper med alle byggeriets faser, og kan også varetage denne del for jer ved at benytte samarbejdspartnere.

Vi sætter den eksterne rådgiver ind i opgaven, og varetager efterfølgende koordinering af evt. besigtigelser og andet. Når vi modtager beregninger, opmålinger samt øvrig data, implemente- res det i det samlede arkitektprojekt.

Åhaven-7