DNA Arkitekter

BBR-Oplysninger

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et centralt register i Danmark, der indeholder oplysninger om ejendomme.

Når der foretages ændringer på dine bygninger – fx hvis du skifter varmeinstallation fra oliefyr til fjernvarme, bygger et nyt redskabsskur, bygger en tilbygning – eller bliver opmærksom på fejl i din BBR-meddelelse, er det din pligt som ejer at rette BBR-oplysningerne, så det er de korrekte BBR-oplysninger der er indskrevet. Dette kan vi være behjælpelig med hvis det bliver nødvendigt.