DNA Arkitekter

1 Års- & 5 Års Gennemgang

I forbindelse med et byggeri vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås 1 år og 5 år efter aflevering er sket. Formålet med gennemgangene er, at konstatere, om der er mangler ved byggeriet. Det er bygherren, der indkalder til gennemgang. Det er vigtigt at bygherren husker at indkalde entreprenøren til 1 og 5 års gennemgang. Hvis bygherren ikke indkalder i tide, risikerer bygherren at miste retten til at gøre mangler gældende. I modsætning til underentreprenører, er hovedentreprenøren forpligtet til at deltage i gennemgangen.  
 

Tidsfrister

1 års gennemgangen skal afholdes senest et år efter aflevering er sket. Bygherren skal dermed indkalde entreprenøren inden 1 års fristen er udløbet. Det er vigtigt at bygherren møder op til den aftalte gennemgang, da bygherren i modsat fald vil miste retten til at gøre mangler gældende.

5 års gennemgangen skal finde sted senest 30 arbejdsdage før 5 år efter afleveringen. Bygherren kan med fordel varsle dette i god tid, så bygherren er sikker på at overholde fristen.